Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Bằng chứng nhận tiền từ clicksia

Clicksia Payment Proof – $1.11 on July 11, 2010

Click vào đây để tham gia Clicksia
Như tôi đã nói ở trên, Clicksia là một trong những PTC mới trang web mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Thanh toán tối thiểu của họ cho cashout chỉ là $ 1,00 như vậy nó rất dễ dàng để rút tiền của bạn.  cho đến nay, họ thanh toán trong 7 ngày như trong điều khoản thanh toán.
Bạn có thể muốn cũng tham gia trang web chị em PTC của họ, Incentria, mà cũng có một thanh toán tối thiểu $ 1,00 và tích tốt trong việc chi trả các thành viên. Tôi yêu cả hai.
Đây là bằng chứng thanh toán của tôi từ Clicksia:
Bằng chứng Clicksia thanh toán - $ 1,11 vào ngày 11 Tháng 

Trang uy tín như vậy các bạn nên bắt đầu từ hôm nay.
Chúc các bạn thành công!
Thân:                                     anhduongltv

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét